Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami w następujących sprawach:

• sprawy rozwodowe oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o eksmisję współmałżonka, etc.)
• sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów, etc.)
• sprawy o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, etc.)
• sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa
• sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
• sprawy o ubezwłasnowolnienie