Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym:

• sprawy pracownicze, spory o wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę
• dyskryminacja
• mobbing
• zakaz konkurencji