Prawo karne

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego zajmuje szczególną pozycję w obszarze działalności Kancelarii. Zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego prowadzonego, poprzez reprezentację przed sądami wszystkich instancji, aż po postępowanie wykonawcze (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny).

W postępowaniu karnym zapewniamy zastępstwo procesowe występując zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego, jak również jako pełnomocnik reprezentujący interesy pokrzywdzonego działając w charakterze oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego.