Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności:

• stałą obsługę podmiotów gospodarczych
• prowadzenie w imieniu klienta postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych
• analizę oraz opiniowanie dokumentów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
• udział w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym
• udzielanie porad prawnych