Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, a także prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Zakres prowadzonych spraw obejmuje:
• sporządzanie wniosków, podań, a także wszelkich innych pism w postępowaniu administracyjnym
• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
• sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje
• reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi
• reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi
• reprezentowanie klienta przed organami egzekucyjnymi w administracji
• dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym